گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) , گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

رفتن به سایت اصلی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و هدف مقدمه و هدف 1 فصل دوم: كلیات و مروری بر منابع كلیات و مروری بر منابع 4 گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) 5 آرتمیزیا 6 1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان 6 1-1-2- راسته آسترال 6 2-1-2- تیره كاسنی 6 1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی 7 3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زایشی 7 3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) 8 4-1-2- طایفه بابونه 8 5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا) 8 1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری 9 1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه 9 2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا 10 2-1-5-1-2 – مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری 10 3-1-5-2- انتشار در جهان 11 4-1-5-1-2- انتشار در ایران 11 5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش 12 6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی 12 7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش 13 8-1-5-1-2- تركیبات مهم شیمیایی گیاه 13 1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) 14 2-8-1-5-1-2 – مكانیسم اثر آرتمیزنین 15 3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه 16 2-5-1-2 – كاربرد گیاه درمنه در طب سنتی 17 3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا 18 1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه 19 2-3-5-1-2- اثر ضد میكروبی درمنه 21 3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه 21 4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه 22 1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسكریابینی 25 2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا 25 3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ 25 4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكریابینی 26 1-4-2-جنس نر 26 2-4-2-جنس ماده 26 3-4-2-محل زندگی 26 4-4-2-سیر تكاملی 26 5-4-2-تخم 27 6-4-2-بیماریزایی 27 7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران 27 8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا 29 3-2 – لوامیزول 32 1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول 32 2-3-2- موارد كاربرد 33 3-3-2- فارماكوكینتیك 34 4-3-2-فارماكودینامیك 35 5-3-2-عوارض جانبی 35 6-3-2-مسمومیت دارویی 35 7-3-2-تداخل دارویی 36 8-3-2-احتیاطات لازم 36 9- 3-2-میزان درمانی دارو 36 فصل سوم: مواد و روش كار مواد و روش كار 37 1-3 مواد مورد استفاده 38 1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : 38 2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده 39 2-3- روش كار 39 1-2-3-تهیه عصاره 39 1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده 39 2-1-2-3- خشك كردن 39 3-1-2-3 آسیاب كردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری 40 4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی 40 5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف 41 1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی 41 2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41 3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41 4-5-2-3- تهیه لوامیزول 41 2-2-3- تهیه انگلها 42 1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها 42 2-2-2-3- جدا سازی انگلها 42 3-2-3- انجام آزمایشات 42 فصل چهارم: نتایج 1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری 42 2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا 50 4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 51 5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 52 6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا 52 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری بحث 59 منابع فارسی 67 منابع لاتین 71 فهرست جداول جدول 1-4 : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا  53 جدول 2- 4 نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 54 جدول 3-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری  55 جدول 4-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا   56 جدول 5-4-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری  57 جدول 6-4- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا  58

 • مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی

  مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی , چكیده , مقدمه , مروری بر روند تحول برنامه درسی علوم تجربی , فلسفه آموزش علوم تجربی , اهداف آموزش علوم تجربی ,…

 • مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی

  مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی مبانی نظری یارانه، شاخص فقر، شکاف درآمدی , مبانی نظری یارانه , شاخص فقر , شکاف درآمدی , مبانی نظری یارانه , شاخص فقر , مبانی نظری شکاف درآمدی , مبانی نظری ,…

 • ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture

  ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture , ابجکت (ماشین خدمات شهری) نرم افزار معماری Revit , ابجکت ماشین خدمات شهری , ابجکت…

 • پروتکل آموزش هوش هیجانی

  پروتکل آموزش هوش هیجانی پروتکل آموزش هوش هیجانی , پروتکل آموزش هوش هیجانی , دانلود پروتکل آموزش هوش هیجانی , پکیج پروتکل آموزش هوش هیجانی , فایل پروتکل آموزش هوش هیجانی , پروتکل , آموزش هوش هیجانی رفتن به سایت…

 • تحقیق همجنس بازی

  تحقیق همجنس بازی تحقیق همجنس بازی , تحقیق علوم اجتماعی , دانلود تحقیق , كار تحقیقی علوم اجتماعی , علوم اجتماعی , تحقیق همجنس بازی , همجنسگرایی , همجنسگرا رفتن به سایت اصلی مقدمهتاریخ لغت "همجنسگرا / همجنسگرایی"کلمه همجنسگرا برای…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *